724b34a1dc77460e0a2475cfa9751e30

CR交響詩篇エウレカセブン~真の約束の地~アネモネver.

  https://www.youtube.com/watch?v=WZH_N-bQGXI 09c1686362fb8966769108eadf5c72b9 05528e22aab3b6582bf8bcf912d62f11 c054ec3c996207d12c87c42baf54969c a87007e7c45b600d445ed585ea59dbc7 70a39b45577cc08d5212b143728f1514

スペック

526e211221849d1132984778d7b2dbfa http://www.nishijin.co.jp/jp/machine/2015/anemone/feature.html AA_144413338803177100